SPONZORSKÝ PROGRAM AKTÍVNA ŠKOLA 2014 ... viac
12.06.2014
Video tutoriály pre ovládanie sofvéru Flow!Works ... viac
20.11.2013
Interaktívne riešenie COMBI FIX 2 BASIC ... viac
06.11.2013
Špeciálna celoročná akcia - COMBI FIX 2013 ... viac
08.04.2013
NEC interaktívny modul - riešenie, ktoré vám pomôže ... viac
19.03.2012
STABIL TRIO riešenie, ktoré je výnimočné ... viac
05.03.2012
Stolové vizualizéry ponúkajú pokročilý spôsob interaktívnej výučby ... viac
29.11.2010
NEC 3D STARTER KIT ZADARMO ... viac
15.10.2010
Jazykové laboratória = zábava so zmysluplným cieľom ... viac
15.10.2010
All inclusive - Riešenia pre každú školu ... viac
15.10.2010

Interaktívne tabule jednodotykové

Interaktívne tabule a technológie určené pre základné, stredné a vysoké školy významným spôsobom inovujú vyučovací proces. Informačné technológie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Našou snahou je premeniť Vaše klasické učebne na učebne 21. storočia, v ktorých bude prebiehať výučba pomocou nových a moderných informačno-komunikačných technológií. Takéto výučbové prostredie je zaujímavé pre študentov a motivujúce pre učiteľov.

Interaktívne technológie - čo je vlastne interaktívna tabuľa ?Interaktívne tabule sú vďaka svojmu dotykovému povrchu akoby kombináciou tabule a počítača, a tak vám umožňujú pracovať rukou podobne ako na počítači. Predstavte si, ako dotykmi svojich rúk o tabuľu komunikujete so zvyškom triedy, počítačom, ba aj samotnými, trebárs pravekými, obyvateľmi našej zeme, zobrazenými na tabuli, či modelmi chemických zlúčenín alebo žabou pripravenou na pitvu, ktorá na váš pokyn (dotyk) odhaľuje svoje tajomstvá. Skúste si tiež predstaviť, ako prichádzate domov z práce a s úľavou zisťujete, že celý vyučovací deň so všetkými poznámkami, námietkami a pripomienkami čaká vo vašom e-maili na chvíľu, kedy si ich znova prezriete a rozanalyzujete.

Interaktívna tabuľa je v podstate druh dotykového displeja.

        Tabuľa s elektromagnetickou technológiou                                                      Tabuľa s infračervenou technológiou


Interaktívne technológie - Tabuľa s elektromagnetickou technológiouInteraktívne technológie - Tabuľa s infračervenou technológiou

 

 

 

 

 

Tabule s elektromagnetickou technológiou - reagujú len na elektronické zariadenie a jeho polohu a pohyby, sú však presnejšie. Tabule s infračervenou technológiou - reagujú na polohu a pohyby akéhokoľvek predmetu, teda aj ľudského prsta.

Používanie interaktívnej tabule je možné len v prepojení s dataprojektorom a PC. Používanie interaktívnej tabule je možné len v prepojení s dataprojektorom a PC. Tento systém umožňuje:

- interakciu s akýmkoľvek PC programom, ktorý je spustený v pripojenom počítači, vrátane internetového prehliadača alebo aj PC programov chránených proti kopírovaniu.
- používanie PC programov pre ukladanie poznámok, úpravy alebo doplnenia obsahu premietaného na interaktívnu tabuľu.
-  ovládanie počítača („klikanie" a preťahovanie myšou), označovanie a s použitím špeciálneho PC programu dokonca aj rozpoznávanie písaného textu a jeho prevod na text zobrazujúci sa priamo v textovom editore (Word, T602 software, Open Office...).S týmto pojmom je spojených viacero technológií pracujúcich odlišným spôsobom.

Použitie dataprojektora je v uvedenom prípade veľmi dôležitou otázkou. Totiž nie je dataprojektor ako dataprojektor. V prípade, že chcete projektor využívať súčasne s interaktívnou tabuľou, alebo inou interaktívnou plochou, je potrebné voliť špeciálny projektor konštruovaný pre takúto prácu. My ponúkame k interaktívnym tabuliam iba projektory na to určené. Ide o projektory s krátkou (65 - 75 cm), respektíve ultrakrátkou (8 - 29 cm) projekčnou vzdialenosťou a samozrejme technológiou 3LCD. Pri použitý takéhoto projektora nemusíte stáť k tabuli, alebo premietaciemu plátnu bokom a nehrozí vám tvorba žiadnych tieňov. V našej ponuke dataprojektorov nájdete zariadenia piatich špičkových výrobcov, z ktorých Epson je tvorcom technológie 3LCD a od roku 2001 jednotkou svetového trhu.

Ponúkame len dataprojektory určené výsostne do školského prostredia, od ktorých sa predovšetkým vyžaduje:

Technológia projekcie a tvorby farieb 3LCD:

Interaktívne technológie - 3LCD technológia
Ide o technológiu, ktorá je jediná vhodná pre použitie napríklad interaktívnymi tabuľami v školskom prostredí a akomkoľvek prostredí kde je potrebná prezentácia akýchkoľvek farebných predlôh. Projektor s technológiou projekcie DLP - technológiou, ktorá nie je schopná dostatočne kvalitného zobrazenia farieb a v niektorých štátoch EU dokonca zakázaná pre školy a vzdelávacie inštitúcie!

Projekčné lampy E-Torl a ostatné školské lampy s označením EDU:

Interaktívne technológie - Projekčné lampy E-Torl E-Torl je patentovanou technológiou konštrukcie lámp - patrí medzi špičku v tejto oblasti. Lampy E-Torl napríklad pri veľmi nízkej spotrebe od 170W umožňujú obrovský farebný svetelný výkon a brilantný kontrast za každých podmienok. V závislosti od modelu majú tiež predĺženú životnosť 3500 - 6000 hodín a školskú záruku 36 mesiacov. Nie 90 hodín, 30 dní, alebo 9 - 12 mesiacov a podobne, ako je to u iných, na našom trhu veľmi známych výrobcov.

Krátka a ultrakrátka projekčná vzdialenosť:
Interaktívne technológie - Projekčné lampy E-Torl 1
 

 

 

Vo svete vzdelávania, ktorý je vystavený veľkému tlaku, zabezpečujú dataprojektory dôkladnú spoľahlivosť a podporu, ktorá zabezpečí váš zdokonalený výkon. Od školskej kancelárie až po triedu zaisťujú lepšie vzdelávanie a vysokú produktivitu práce. To všetko s prihliadaním na čo najnižšie celkové náklady, tj. obstarávacie náklady + náklady následné (nákupná cena + spotreba elektrickej energie, životnosť lámp, servis a záruky...)

 

Technológia :

 • najmodernejšia technológia INFRARED
 • dotyková technológia, rozpoznáva dotyk prsta, pera, teleskopického ukazovadla
 • odolný hlinikový rám

 

Povrch tabule :

 • keramický a magnetický povrch tabule zvyšuje variabilitu a flexibilitu používania
 • písanie fixkami a pripínanie magnetiek
 • maximálna všestranosť vašej prednášky či prezentácie
 • povrch tabuľe odolný a vhodný na každodenné používanie

 

Ovládanie interaktívnej tabule QOMO prstom !!!

 

 

Autorský interaktívny softvér FLOW

Interaktívnu učebňu vybavenú tabuľou QOMO využijete plnohodnotne. Rozumom každej interaktívnej zostavy a tabule je jej interaktívny softvér. Pomocou interaktívnych nástrojov odhaľujete a odovzdávate poznatky, robíte svoju vyučovaciu hodinu takou, na ktorej budú žiaci neustále túžiť po nových vedomostiach. Softvér, ktorý je súčasťou tabule QOMO - FLOW je ideálny na takéto použitie. Slúži na tvorbu interaktívnych vyučovacích hodín, aktivít, úloh a je vhodný pre všetky typy a stupne škôl, počnúc materskou školou a končiac vysokou školou. Je multifunkčný, v slovenskom jazyku a integrovateľný s MS PowerPoint a Word.

Ste aktívny použivateľ interaktívnej techniky ? Pracujete aspoň rok na interaktívnej tabuli QOMO ? Vyskušali ste si prácu s hlasovaním zariadením ? Ponúkame vám jedinečnú moznosť absolvovať v akreditovanom školiacom stredisku skúšku a obohatiť tak váš osobný vzdelávací program v oblasti kontinuálneho vzdelávania až o 15+ 6 = 21 kreditov.

 

 

 


 Interaktívna zostava COMBI FIX
 (pevná QOMO STABIL 2)

  Obsahuje :

 • interaktívna tabuľa QOMO s FLOW
 • ultrakrátky/ krátky dataprojektor
 • konzolu na dataprojektor      
 • VIP balíček

 Interaktívna zostava COMBI FLEXI
 (mobilná a vyškovo nastaviteľná QOMO MOBI ZDVIH)

  Obsahuje :

 •  interaktívna tabuľa QOMO s FLOW
 •  ultrakrátky/ krátky dataprojektor
 •  konzolu na dataprojektor
 •  zdvíhací mechanizmus
 •  mobilný stojan s poličkou na PC
 •  VIP balíček
   
 Interaktívna zostava COMBI UP
 (vyškovo nastaviteľná QOMO ZDVIH)


 Obsahuje :

 • interaktívna tabuľa QOMO s FLOW
 • ultrakrátky/ krátky dataprojektor
 • konzolu na dataprojektor
 • zdvíhací mechanizmus
 • VIP balíček Interaktívna zostava CMBI UP s krídlami
 (vyškovo nastaviteľná QOMO ZDVIH s dvoma
 keramickými a magnetickými tabuľami)

 Obsahuje :

 • interaktívna tabuľa QOMO s FLOW
 • ultrakrátky/ krátky dataprojektor
 • konzolu na dataprojektor
 • zdvíhací mechanizmus
 • 2 keramické a magnetické tabule
 • VIP balíček

 

 

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.