SPONZORSKÝ PROGRAM AKTÍVNA ŠKOLA 2014 ... viac
12.06.2014
Video tutoriály pre ovládanie sofvéru Flow!Works ... viac
20.11.2013
Interaktívne riešenie COMBI FIX 2 BASIC ... viac
06.11.2013
Špeciálna celoročná akcia - COMBI FIX 2013 ... viac
08.04.2013
NEC interaktívny modul - riešenie, ktoré vám pomôže ... viac
19.03.2012
STABIL TRIO riešenie, ktoré je výnimočné ... viac
05.03.2012
Stolové vizualizéry ponúkajú pokročilý spôsob interaktívnej výučby ... viac
29.11.2010
NEC 3D STARTER KIT ZADARMO ... viac
15.10.2010
Jazykové laboratória = zábava so zmysluplným cieľom ... viac
15.10.2010
All inclusive - Riešenia pre každú školu ... viac
15.10.2010

Dištančné vzdelávanie

 

Pedagóg pri svojej práci musí urobiť viac ako len učiť. Snaží sa, aby jeho študenti, žiaci dosiahli čo najvyššiu úroveň kvality vzdelania. Interaktívna tabuľa, aj keď je dnes veľmi frekventovaným slovom, no nie je jediným riešením - prostriedkom, na dosiahnutie určitého stupňa interaktivity vo vyučovaní. Pri dosahovaní priaznivých výsledkov napomáhajú študentské výmeny, odborné výlety a exkurzie, ktoré zároveň umožňujú udržiavať trend s vývojom. Existujú ďalšie nákladovo efektívne riešenia, ktoré môžu byť vhodnejšie pre niektoré školy v situáciách v ktorých sa dnes nachádzajú. Chápeme náročnú úlohu pedagóga a preto sa snaží navrhovať video konferenčné riešenia pre školské prostredie ako učebný nástroj k zlepšeniu výučby. Video konferenčné riešenie pre školy je navrhované v spolupráci s pedagógmi a zároveň pre pedagógov za účelom lepšieho interaktívneho zážitku a umožňuje naplno integrovať vo výchovno-vzdelávacom procese interaktívne technológie.

 

Výhody pre pedagóga :

  • vzájomná komunikácia medzi pedagógmi iných škôl bez straty času cestovaním
  • prístup k učebným materiálom (video, audio, obsah), čím sa stáva výučba pútavejšia
  • rozšírené možnosti zdieľania učebných materiálov pre študentov pri dištančnom štúdiu

Polycom technológia pre študentov prináša:

  • pútavú formu vyučovania
  • aktívnu účasť na vyučovaní z domu v prípade choroby
  • úzku spoluprácu pri projektoch medzi študentmi rôznych regiónov a krajín bez potreby cestovania

 

Možnosti využitie technológie POLYCOM vo výchovno-vzdelávacom procese (dištančné vzdelávanie)

V pilotnom projekte žiačka Eva má už tri roky vážne zdravotné problémy, kvôli ktorým sa nemôže zúčastniť vyučovania v škole. Vďaka novej technológií od Polycom je prvým študentom vo svojej triede, ktorý sa môže zúčastniť vyučovania prostredníctvom internetu. Riešením je jednoduchá videokonferencia bod-bod, kde Eva má k svojmu počítaču pripojenú webkameru a mikrofón. Spojenie sa vytvára prostredníctvom softvérového klienta Polycom PVXTM. V triede je na pojazdnom stojane televízor, kamera a videokonferenčný systém Polycom QDX 6000TM. Vďaka kamerám Eva vidí spolužiakov a výklad učiteľa a zároveň všetci v triede vidia ju. Takto môže sledovať výučbu, robiť si poznámky a taktiež ju učiteľ môže počas vyučovania vyvolávať. Eve sa takto ľahšie zvláda učebná látka, počas prestávok môže byť v kontakte so svojimi spolužiakmi, čím dotvára akoby virtuálnu prítomnosť na vyučovaní.

Na uvedenej schéme je načrtnutá celková filozofia možnosti technológie POLYCO-m v oblasti vzdelávania. Od jednobodovej možnosti (učebňa A), kedy je komunikácia zabezpečená cez videokonferenčný systém Polycom HDX 6000 TM (QDX 6000TM )v triede a softvérového klinta na strane neprítomného žiaka, cez štvorbodové možnosti zabezpečené videokonferenčným systémom Polycom HDX 7000 TM naznačené v schéme (učebňa B), až po niekoľko desiatok bodové spojenia cez videokonferenčný server s možnosťou prenosu a sledovania prednášky na štandardnom internetovom rozhraní ako používateľ WEBu.

 

 

 

Dištančné vzdelávanie technológiou Polycom od spoločnosti Sofos.

 

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.